skip to Main Content
Környezeti politika

A BAUMGARTEN az ISO 14001 szerinti környezetgazdálkodási rendszert vezette be az üzemen belüli folyamatok környezetbarát módon történő alakítása érdekében. Ennek keretében az alábbi környezeti politikát követjük.

Érdekli Önöket a Baumgarten környezetirányítás?

A törvényes rendelkezések és egyéb követelmények betartását magunkra nézve kötelező jellegűnek tekintjük.

Figyelmet fordítunk arra, hogy a termékeink gyártására lehetőség szerint környezetbarát módon kerüljön sor és amennyiben lehetséges, akkor olyan segéd- és üzemi anyagokat használjunk fel, amelyek nem károsítják a környezetet. A takarékos anyagkezelés számunkra magától értetődik. Ide tartozik a keletkező hulladékok környezetbarát ártalmatlanítása és visszavezetése az értékesítési körfolyamatba.

Azokon a területeken, ahol eddig nem volt lehetőség a környezetbarát anyagok felhasználására, arra törekszünk, hogy helyettesítő anyagokat keressünk és ezeket fel is használjuk.

Azokon a területeken, ahol eddig nem volt lehetőség a környezetbarát anyagok felhasználására, arra törekszünk, hogy helyettesítő anyagokat keressünk és ezeket fel is használjuk.

Az energiával takarékosan bánunk és igyekszünk folyamatosan keresni a megtakarítási lehetőségeket. Ahol lehetőségünk van rá, foganatosítjuk az energiatakarékosságot szolgáló intézkedéseket.

Hatékony környezetgazdálkodás csak akkor folytatható, ha az egymással történő kommunikációra minden szinten sor kerül. Emiatt fontos előfeltétel és a törekvésünk is az, hogy a dolgozóinkat fogékonnyá tegyük a környezetvédelmi szempontokkal kapcsolatban, oktatásokat tartsunk számukra, és aktívan vegyenek részt a programokban.

A környezetirányítási rendszert állandóan felülvizsgáljuk, és folyamatosan tökéletesítjük annak érdekében, hogy a környezeti terhelések csökkenthetőek vagy teljesen kizárhatóak legyenek.

TANÚSÍTVÁNYOK

ISO 14001
Daaden

Back To Top