skip to Main Content
Az elektronikus kommunikációs és információs szolgálatokról szóló törvény (TDG) szerinti adatok

Üzemeltető:
BAUMGARTEN GmbH
Stanz-, Zieh- und Presswerk
Martin-Luther-Straße 60
57567 Daaden
Telefon 02743 9221-0
Ügyvezető: Nicole Bolyki-Baumgarten / Michael Seuser
Cégbíróság: HRB 4259, Montabaur cégbíróság
Uniós adóazonosító szám: DE 811 185 813

Szerkesztőség:
Nicole Bolyki-Baumgarten / Michael Seuser
Nicole.bolyki-baumgarten@baumgarten.de & michael.seuser@baumgarten.de

A felelősség kizárása

1. Az online-ajánlat tartalma

Ennek az online-ajánlatnak az üzemeltetője nem vállal semmiféle szavatosságot a rendelkezésre bocsátott információk naprakészségével, pontosságával, teljességével vagy minőségével kapcsolatban.

A jelen online-ajánlat üzemeltetőjével szembeni, a felkínált, vagy fel nem kínált információk, használatával vagy nem használatával, illetve a hibás és hiányos információk felhasználásával okozott anyagi vagy eszmei károkkal kapcsolatban támasztott szavatossági igények alapvetően kizártak, amennyiben a jelen online-ajánlat üzemeltetője részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan hanyag vétkesség.

Minden ajánlat kötelezettség nélküli és nem kötelező. A jelen online-ajánlat üzemeltetője kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy az oldalak egy részét vagy a teljes ajánlatot külön értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy a közzétételt időnként vagy véglegesen, beszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek

Amennyiben olyan hivatkozási célokra („linkek” közvetlenül vagy közvetve utalás történik, amelyek a jelen online-ajánlat üzemeltetőjének felelősségi körén kívül esnek, akkor ő csak abban az esetben felelős, ha a tartalmakról tudomása van és számára műszakilag lehetséges, és tőle elvárható lenne az, hogy jogellenes tartalmak esetén megakadályozza a használatot.

A fentieken kívüli tartalmakért és különösen azokért a károkért, amelyek az ilyen módon kínált információk felhasználásából vagy fel nem használásából erednek, csak az ilyen oldalak kínálója felelős, nem az, aki a linkeken keresztül az adott közzétételre csupán utal.

Ez a korlátozás hasonlóképpen érvényes a jelen online-ajánlat üzemeltetője által kialakított vendégkönyvekben tett idegen bejegyzésekre, a vitafórumokra és a levelezési listákra is.

3. A szerzői jog

A jelen online-ajánlat üzemeltetője törekszik arra, hogy a felhasznált grafikákkal, hangokkal és szövegekkel kapcsolatos szerzői jogokat minden publikációban figyelembe vegye, saját maga által készített grafikákat, hangokat és szövegeket használjon fel vagy jogdíjmentes grafikákhoz, hangokhoz és szövegekhez folyamodjon.

Amennyiben az adott oldalakon mégis fellelhető volna egy nem megjelölt, de idegen szerzői jog által védett grafika, hang vagy szöveg, akkor a szerzői jogot a jelen online-ajánlat üzemeltetője nem állapíthatta meg. A szerzői jog ilyen nem szándékos megsértése esetén a jelen online-ajánlat üzemeltetője az adott tárgyat, értesítést követően eltávolítja a publikációjából, illetve a megfelelő szerzői joggal megjelöli.

A közzétett, a jelen online-ajánlat üzemeltetője által előállított grafikák, hangok, és szövegek szerzői joga egyedül az oldalak szerzőjénél marad. Az ilyen grafikák, hangok és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a jelen online-ajánlat üzemeltetőjének kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

4. A felelősség kizárásának jog hatályossága

A felelősségnek ezt a kizárását annak az internetes ajánlatnak az elválaszthatatlan részének kell tekinteni, amelyből erre az oldalra történt utalás. Amennyiben ennek a szövegnek részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az érvényben levő jogi helyzetnek, akkor a jelen dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét ez nem érinti.

Back To Top